dilluns, 16 de novembre de 2009

Breu història de la informàtica

La informàtica és un conjunt de coneixements científics i técniques que fan possible el tractament automàtic d'informació a través d'ordinadors.
Es va desenvolupar als voltants dels anys 40 per un matemàtic nordamericà anomenat Claude Shannon. Tenia la finalitat de referir-se a tot allò que es troba present en un missatge o senyal quan s'estableix en un procés de comunicació entre un emisor i un receptor.
A continuació us mostrem un video esquematitzat amb imatges en el que s'enten de forma sencilla el desenvolupament de la informàtica desde John Naiper fins ara:

Font: http://www.ciberhabitat.gob.mx/museo/historia/#versiones