dimarts, 24 de novembre de 2009

Missatgeria instantania per reds locals


Ja que l'us de Messenger o similars a les oficines esta prohivit, es va buscar una nova alternativa diferent i es va formar Local Area Network File Send,un sistema de missatgeria instantanea exclusiu per a reds locals.
Amb aquest programa podem comunicar-nos d'un ordinador a un altre a temps real, puguen realitzar assistencies remotes, intercambiar archius, utilitzar emoticons i molt més.
Desde Local Area Network File Send podras apagar o reiniciar un ordinador a distància, i totes les seves funcions s'executen a través d'una cómoda "interfaz".
Per acabar, és un bon sistema de missatgeria instantània per a reds locals que no pot faltar en els ordinadors d'aquesta classe, perque aquest tipus de msn esta permés.

Font:
http://webnovedad.com/mensajeria-instantanea-para-redes-locales/