dimarts, 17 de novembre de 2009

Wimax, l'internet sense cables del futur

Mentre que el Wi-fi consisteix basicament d'una xarxa d'antenes Que deixa anar un senyal fent que els equipaments amb aquesta tecnologia que es trobin dins del radi d'acció de les antenes de Wi-fi poden connectar-se a Internet sense fils, a una taxa de transferència de banda ampla (la màxima permesa per aquest sistema és de 54 Mbps.
En certes parts del món aquesta tecnologia va tenir un gran desenvolupament, que va derivar en una mena de moviment social formant comunitats d'usuaris en les quals cada un intenta comunitàriament cobrir totalment un sector d'alguna comunitat o barri. Ja que les antenes de Wi-fi tenen un radi d'acció màxim de 150 metres, el que en la pràctica es redueix a uns 90.
La nova tecnologia WiMax proposa velocitats més altes de fins a 124 Mbps, i cada antena d'aquest sistema amplia el seu radi d'acció dels 150 metres citats a 70 km. La cosa canvia quan es té en compte que, quan la WiMax que estigui en ple desenvolupament, el cost d'instal lació de les antenes i equipaments sigui més baix que el de l'actual Wi-fi.

Detalls tècnics:
Nom: WiMax, ve de Worldwide Interoperability que sigui Microwave Access (Interoperabilitat mundial per accés de microones). El nom és la "màscara" de la definició tècnica de la norma 802.16a, un nou patró sense fils que va ser aprovat el gener de l'any passat al WiMax Fòrum, que va reunir més de 60 companyies del sector.

Gran ample de banda: una estació-base pot permetre simultàniament l'accés de més de 60 empreses amb connectivitat del tipus T1/Y1 o centenars de residències amb connexions DSL.

Independència de protocol: pot transportar IP, Ethernet, ATM i més.

Serveis agregats: pot transmetre Veu sobre IP (VOIP), dades, vídeos, etc.

Compatibilitat: és compatible amb les antenes de telefonia de tercera generació que apunten constantment al receptor, encara que en moviment.

Font: http://www.informatica-hoy.com.ar/redes-inalambricas-wifi/contenidos-redes-inalambricas-wifi.php
(la informació donada als detalls tècnics no ha estat molt modificada a causa de la complexitat del seu lenguatge)