dimecres, 25 de novembre de 2009

tipus d'ordinadors

Supercomputador: són els ordinadors amb més capacitat de càlcul, i per tant els més cars i escassos.

Ordinador central: acostumen a formar una xarxa amb altres ordinadors centrals, miniordenadors i microordinadors.

Miniordinador: Tots els ordinadors es conecten al miniordinador.

Ordinador personal: (ordinadors portàtils i de sobretaula).

Micrordinador: ordinador per l'ús domèstic, més barats, petits i populars.

Microcontrolador: ordinador de poca potència i baix consum integrat en un sol xip, usat per rellotges, etc.

Telèfon mòvil PDA

Tablet PC

Estació de treball: amb molta potència, per a l'ùs professional.